Janeev

आपली एक  सवय असते।  ज्या गोष्टींवर आपण अवलंबून असतो किंबहुना ज्या गोष्टींवर आपल जीवन अवलंबून आहे किवा ज्यांच्या मुळे आपण आहोत त्या गोष्टींना नमन करणे, त्यांची आठवण ठेवणे, त्यांची जाणीव ठेवणे। म्हणून की काय घरात संध्याकाळी दिवे लागले किवा गेलेली विज परत आली की आपण आपले हाथ जोडून नमस्कार करतो। ही सवय आपल्याला आपल्या पुर्वजां कडून मिळाली असणार।  ते सूर्य उजाड्यावर सूर्याला नमस्कार करत असावेत।

आपलं जीवन ज्यांच्यावर अवलंबून आहे अश्या काही  गोष्टी म्हणजे वायु, जल, धरती, अग्नि, प्रकाश आणि अन्न। ह्या पैकी पहिले पांच यांना पंच महाभूत असे म्हणतात।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s